Zakończona realizacja w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

realizacja POLIN Group AV 2

Udanie zakończyliśmy kolejny projekt związany montażem sprzętu multimedialnego w obiekcie muzealnym.

Tym razem ciężko pracowaliśmy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w galerii pt. „Dziedzictwo”.

W zakresie Group AV m.in.:

  • Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego:

– ściana multimedialna składająca się z 9 sztuk monitorów  bezszwowych o przekątnej 49” w układzie 3×3,

– monitory 27” i 43” z nakładkami dotykowymi,

– nagłośnienie ambientowe i nagłośnienia ściany wideo z monitorów bezszwowych,

– profesjonalne słuchawki muzealne,

– komputery odtwarzające treści multimedialne na monitorach z nakładkami dotykowymi i na ścianie z monitorów bezszwowych,

– system sterowania multimediami,

  • Obsługa serwisowa sprzętu multimedialnego

O muzeum

Inicjatywa utworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich narodziła się w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny i stopniowo zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wsparciu indywidualnych oraz instytucjonalnych darczyńców z całego świata w 1995 r. możliwe było rozpoczęcie prac nad projektem muzeum i kontynuowanie ich – jako inicjatywy społecznej – aż do roku 2005 r.

Wtedy, na wniosek Stowarzyszenia ŻIH, ówczesny prezydent stolicy Lech Kaczyński zdecydował o utworzeniu partnerstwa publiczno-prywatnego, wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierowanym przez Waldemara Dąbrowskiego. Oficjalnie powołane na mocy trójstronnego porozumienia Muzeum patronatem objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Dzięki funduszom otrzymanym głównie od osób prywatnych i fundacji z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski z czasem możliwe stało się opracowanie projektu przyszłego muzeum, zgromadzenie unikatowej dokumentacji o polskich judaikach w kraju i za granicą, a także zbudowanie szerokiego poparcia międzynarodowego, konieczne dla zebrania funduszy potrzebnych do projektowania i produkcji wystawy stałej.

Wieloletnie starania Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce przyniosły efekt 25 stycznia 2005 r. Tego dnia, z inicjatywy ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, w porozumieniu z Ministrem Kultury, powołano do życia Muzeum w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowę, na podstawie której powstała wspólnie finansowana instytucja kultury, podpisali Lech Kaczyński, Waldemar Dąbrowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz prof. Jerzy Tomaszewski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia ŻIH.

Muzeum POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej strona publiczna sfinansowała m.in. koszt budowy budynku i jego wyposażenia. Stowarzyszenie ŻIH odpowiada m.in. za sfinansowanie i organizację procesu tworzenia wystawy głównej (szczegóły: Partnerstwo publiczno-prywatne).

Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum POLIN przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów.

Muzeum powstało dzięki zaangażowaniu setek osób. Nie można jednak pominąć ogromnego wkładu inicjatorki i pierwszej koordynatorki projektu – Grażyny Pawlak i Jerzego Halbersztadta, który w latach 1999-2011 kierował całością prac Stowarzyszenia ŻIH nad utworzeniem Muzeum, a w latach 2006 – 2011 piastował stanowisko dyrektora Muzeum oraz Piotra Wiślickiego, który od 2011 r. odpowiadał za zaprojektowanie i wybudowanie wystawy stałej Muzeum POLIN. Od samego początku projekt Muzeum jest wspierany przez Mariana Turskiego, który do 2011 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia ŻIH, a od 2009 r. jest Przewodniczącym Rady Muzeum.

Źródło: O muzeum | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Więcej o muzeum: POLIN | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie