Podpisanie umowy z Muzeum Kinematografii w Łodzi na realizację dostawy i uruchomienia systemów audiowizualnych

Muzeum Kinematografii w Łodzi FHD

Podpisaliśmy umowę z Muzeum Kinematografii w Łodzi na realizację zadania pn.”Dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia w ramach Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA

W zakresie Group AV m.in.:

dostawy:

  • kamera filmowa z osprzętem,
  • system audio wideo a w tym projektory multimedialne PANASONIC, NEC , monitory PANASONIC, system nagłośnienia, audioprzewodniki, tablety przemysłowe, stoły multimedialne, system do rejestracji audio, itp.
  • urządzenia komputerowe: komputery, serwer, monitory, urządzenia sieciowe , zasilacze UPS, itp.

dostawy i montaże

  • mobilna ściana wizyjna w układzie 3×3 złożona z monitorów 55” wraz z procesorem graficznym z oprogramowaniem do zarządzania videowall oraz Digital Signage
  • monitory wielkoformatowe wraz z playerami z oprogramowaniem do zarządzania Digital Signage