Podpisanie umowy na realizację wystawy stałej w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie FHD

Kolejny Wielki sukces Group AV! Jest nam miło poinformować o tym, że podpisaliśmy umowę na kompleksową realizację wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.” Do grona wyposażonych przez nas muzeów w Polsce dołączy istna perła!

W zakresie Group AV m.in.:

  • prace projektowe,
  • prace budowlane wykończeniowe oraz prace w zakresie budowy wystawy ,
  • dostawa i montaż elementów scenograficznych,
  • produkcja, dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych wraz z oświetleniem,
  • produkcja, dostawa i montaż galanterii muzealnej (m.in. podesty, uchwyty, półki, manekiny, relingi, podstawy pod podpisy, etc.),
  • dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego,
  • dostawa i montaż systemów multimedialnych,
  • produkcja i wdrożenie treści multimedialnych,
  • Koordynacja dostaw i montażu,
  • Wsparcie serwisowe

W skrócie o wystawie:

Podstawę podziału wystawy stałej muzeum na poszczególne strefy tematyczne stanowi układ geograficzny przedstawianych regionów i kultur.  W pierwszym etapie realizacji muzeum udostępnione zostaną trzy strefy:  część największa powierzchniowo – poświęcona Indonezji oraz strefa Azji Centralnej i Mongolii.

STREFA AZJA CENTRALNA
Główną ideą ekspozycji tej strefy jest specyficzna koegzystencja społeczności koczowniczych i półkoczowniczych oraz społeczności osiadłych. Wynika ona z wielowiekowego sąsiedztwa, które stworzyło poczucie specyficznej tożsamości, spajającej rozproszone dziś grupy etniczne.

STEFA MONGOLIA
W Mongolii, w której wyznawany jest buddyzm tybetański, sztuka i życie codzienne są mu podporządkowane. Na ekspozycji w tej części muzeum będzie można zobaczyć m.in. oryginalną mongolską jurtę z wyposażeniem.

STREFA INDONEZJA
Indonezja jest krajem osiemnastu tysięcy wysp. Jest to olbrzymi obszar: liczący blisko 10 milionów kilometrów kwadratowych. Rozdrobnienie i odseparowanie poszczególnych wysp wpływa na ich ogromne zróżnicowanie pod każdym względem: geograficznym, biologicznym, etnicznym. Żyje tu ponad trzysta grup etnicznych posługujących się dwustoma pięćdziesięcioma odrębnymi językami. Na każdej wyspie mieszkają przedstawiciele odrębnego narodu. Region ten to jedno z największych na świecie „skrzyżowań kultur”, gdzie nawarstwiały się zawsze i współistniały rozmaite tradycje religijne, artystyczne, obyczajowe.

Kolekcja indonezyjska jest kolekcją założycielską Muzeum Azji i Pacyfiku, której przekazanie w darze przez Andrzeja Wawrzyniaka dało początek instytucji muzealnej. Do dzisiaj również jest to kolekcja najliczniejsza i najpełniejsza, stanowiąca czwartą część muzealnych zbiorów, jedyna tego typu w Polsce i licząca się w skali europejskiej.

W strefie Indonezji zostanie pokazanych ponad 300 eksponatow. Kolekcje pochodzą m.in. z
wysp Jawa, Bali, Sumatry, Borneo, Celebes, Nias, Timor, Flores itd.

Źródło opisów: http://bip.muzeumazji.pl/zamowenia-publiczne

Źródło koncepcji: https://www.muzeumazji.pl/aktualnosci/podroz-na-wschod-wystawa-w-budowie/niaka

 

O Muzeum:

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie gromadzi, chroni, bada i prezentuje zabytki kultur Azji i Oceanii. Jego kolekcje to przede wszystkim świadectwa kultur tradycyjnych, należących do historii, zanikających, lub zmieniających się szybko w zetknięciu z globalną cywilizacją. Poprzez nie Muzeum chce przybliżać widzowi polskiemu i europejskiemu dziedzictwo odmienne niż jego własne, jako wspólną własność całej ludzkości.

Muzeum pragnie skłaniać do refleksji nad różnorodnością i podobieństwami kultur, nad relacjami pomiędzy tradycjami lokalnymi i współczesnym światem globalnym, a także nad wpływem naszych fascynacji lub uprzedzeń na sposób postrzegania innej, nieznanej rzeczywistości. Stąd też istotnym nurtem działalności Muzeum jest konfrontowanie rzeczywistości Azji ze spojrzeniem poznających ją Europejczyków, w tym – poprzez prace artystów polskich.

Misję swoją Muzeum Azji i Pacyfiku realizuje poprzez powiększanie kolekcji, prace naukowe, wystawiennictwo, publikacje, działania edukacyjne i wszelkiego rodzaju wydarzenia muzealne, kierowane zarówno do specjalistów (z dziedziny etnologii, antropologii kulturowej, orientalistyki, historii sztuki i innych nauk społecznych i humanistycznych), jak też do szerokiej publiczności warszawskiej, polskiej i międzynarodowej.

Więcej o muzeum:

https://www.muzeumazji.pl