Podpisanie umowy na realizację dla Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie.

wizualizacja COGITEON

Miło jest nam poinformować, że podpisaliśmy umowę na WYKONANIE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM EKSPONATÓW MULTIMEDIALNYCH” na wystawę stałą w MAŁOPOLSKIM CENTRUM NAUKI COGITEON.

W zakresie Group AV m.in.:

  • Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 6 eksponatów:

„Jestem Paprochem”

Uświadomię sobie, jakie jest miejsce człowieka w skali znanego nam Wszechświata, jego ogromu i wielości zjawisk oraz elementów, w nim istniejących.

Eksponat symuluje podroż od największych obserwowanych elementów wszechświata (np. gromad
galaktyk) w kierunku Ziemi. Pokazuje jak niewielkim obiektem w skali wszechświata jest Ziemia.

Obudowa zaaranżowana jest na mostek kapitański statku kosmicznego. Jej stylistyka wzorowana jest na filmach sci-fi z lat 70-80. XX w.

 

„Astrobiologia”

Dowiaduję się, jakie parametry można zmierzyć, żeby scharakteryzować środowisko danej planety.

Eksponat dotyczy badania ciała niebieskiego (lądu, na którym się znalazłeś) np. planety, asteroidy, księżyca, itp. ale można o nim myśleć bardziej ogólnie, czyli o badaniu parametrów jakiegoś ciała niebieskiego.

 

„Wpływ Słońca”

Rozumiem, jak ważne jest Słońce dla wszystkich procesów i zjawisk na Ziemi.

Eksponat ma za zadanie pokazać jak istotna i kluczowa jest rola Słońca dla istnienia i funkcjonowania
Ziemi (w szczególności życia na Ziemi). Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez proces odwrotny, czyli przez pokazanie co na Ziemi działałoby inaczej/zniknęłoby, gdyby Słońce nagle zniknęło. Będzie to oczywiście jedynie przybliżeniem, nie każdy z takich efektów da się przewidzieć, nie wszystkie będzie można pokazać.

 

„Eter”

Rozumiem, że dochodzenie do poznania zjawiska jest wieloetapowe, ma swoją ciągłość historyczną oraz może prowadzić przez błędne założenia.

Eksponat składa się z kilku modułów tworzących “liniową” (z uwzględnieniem możliwych pętli) narrację i prowadzącą zwiedzającego przez proces dochodzenia do wniosków i analizowania doświadczeń naukowych na przykładzie tematu dot. teorii eteru.

Eter – odrzucona przez współczesną naukę hipoteza o ośrodku, w którym miałyby się rozchodzić fale
elektromagnetyczne (światło). W starożytności już wiedziano, że błyskawica i grzmot to to samo zjawisko, tylko światło dociera dużo szybciej niż dźwięk. W XVII wieku Ole Romer wyjaśnił anomalie związane ze „spóźnieniem” księżyca jowiszowego Io postulując, że prędkość światła jest skończona. Gdy teza Romera przebiła się przez opinie pozostałych badaczy, rozpoczęły się badania na temat ośrodka w jakim porusza się światło. Dowiedziono, że dźwięk nie porusza się w próżni, a światło dociera do nas przez kosmiczną pustkę z gwiazd. Stąd hipoteza eteru jako substancji „idealnej”, która spełnia założenia/ograniczenia itp., ale jednocześnie pozwala na propagację światła. Michelson przyjął sobie za cel doświadczalnie udowodnienie istnienia eteru. Założył, że powinien istnieć rodzaj „wiatru eteru” dzięki czemu możliwe będzie znalezienie punktu odniesienia dla kierunku płynięcia światła – analogicznie do pływaka w rzece, który płynie wzdłuż prądu lub w poprzek prądu rzeki. Michelson całe życie poświecił tym badaniom. W ich trakcie wynalazł przyrząd badawczy – interferometr. Ostatecznie dowiódł, że eter nie istnieje, a za swoje dokonania, w szczególności prace nad dokładną aparaturą pomiarowa został uhonorowany nagrodą Nobla w 1907 roku.

 

„Obserwacje astronomiczne”

Celem eksponatu jest zdobycie wiedzy jak powstają kolorowe zdjęcia kosmosu i czym różnią się w zależności od zakresu światła, w którym są zrobione.

Eksponat ma na celu pokazanie, jak wygląda wszechświat w zależności od zakresu widma
elektromagnetycznego.

 

„Dobór naturalny”

Rozumiem działanie doboru naturalnego – podstawowego mechanizmu, któremu zawdzięczamy różnorodność życia na Ziemi.

 

Celem eksponatu jest zapoznanie zwiedzających z mechanizmem doboru naturalnego. Szczególnie istotne jest uzmysłowienie, że w doborze naturalnym zmiana ewolucyjna nie wynika ze zmian zachodzących na poziomie pojedynczych osobników w populacji, ale zmian całej populacji. Innymi słowy – ilość osobników z preferowaną (przez środowisko) cechą (np. jasnym kolorem) skuteczniej się mnoży, a osobniki słabiej przystosowane (o ciemnej barwie) stają się mniej liczne.
Rodzaj cechy (barwa) i proporcje liczby osobników pokazane w eksponacie, są inspirowane faktycznymi zmianami w brytyjskiej populacji motyla krępaka nabrzozka w latach 1848-1950. W populacji tych motyli występowały zarówno formy o jasnym, jak i ciemnym ubarwieniu. Jednak o szansie na przeżycie danej formy barwnej decydował dominujący odcień kory drzew, na których motyle te odpoczywają. Osobniki ubarwione mimetycznie, czyli tak jak kora, miały dużo większe szanse na przeżycie w porównaniu z tymi, które wyraźnie odznaczały się kolorem od pnia drzewa. Przed rewolucją przemysłową (I połowy XIX w.) większość drzew była jasna, a co za tym idzie – dominujący odsetek populacji motyla był również jasny (kolor maskujący). Zanieczyszczenie przemysłowe (1895) zmieniło kolor drzew na ciemny, co pociągnęło za sobą wzrost częstości występowania motyli o ciemnym ubarwieniu w porównaniu z formą jasno ubarwioną. Poprawa stanu powietrza w XX wieku spowodowała ponowne odwrócenie tych proporcji na korzyść jasnych osobników

 

Budowa centrum popularyzującego naukę to jedna z najważniejszych realizacji samorządu Małopolska. Cogiteon powstał z myślą o edukacji dzieci i młodzieży: aby Małopolanie doświadczali inspirującego kontaktu z nauką, aktywnie poznawali świat i zmieniali go na lepsze.

Obiekt zyska wyjątkową oprawę: powstanie pierwszy w Krakowie spacerowy ogród na dachu, a obok 2-hektarowy park.

Na początku 2023 roku gotowe będą m.in.:

Interaktywna wystawa stała o człowieku (ponad 100 eksponatów)

  • 6 laboratoriów i pracowni tematycznych
  • akademia dziecięca
  • strefa emocji

źródło fotografii: https://cogiteon.pl

 

Zobacz wizualizację:

https://www.facebook.com/cogiteon/videos/774803296494255/

więcej o COGITEON: https://cogiteon.pl