Podpisanie umowy na kompleksową realizację wystawy stałej w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem 6

Olbrzymi sukces Group AV!

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wykonanie kompletnej wystawy stałej w nowopowstającym budynku  Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Przed nami olbrzymie wyzwanie godne tematyki zagadnienia.

W zakresie Group AV m.in.:

  • Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowej wystawy
  • Opracowanie szczegółowych projektów aplikacji i treści multimedialnych
  • Wdrożenie zaprojektowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów i rozwiązań
  • Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód, decyzji i pozwoleń i innych rozstrzygnięć organów administracji publicznej, niezbędnych do zrealizowania i oddania do użytku przedmiotu zamówienia
  • Wykonanie wystawy stałej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, scenografii, wykonaniem kontentów i grafik, instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych i oświetlenia.
  • Prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemów  i aplikacji
  • Zapewnienie asysty wdrożeniowej w dniu oficjalnego otwarcia wystawy
  • Zapewnienie obsługi serwisowej wystawy stałej w okresie obowiązywania gwarancji

 

TEMATYKA
Ekspozycja przedstawia wydarzenia jakie miały miejsce przed, w trakcie i po bitwie pod Grunwaldem. Wprowadza użytkownika w zagadnienia polityczne, gospodarcze i wojskowe. Zwiedzający zapoznaje się ze stronami konfliktu, które brały udział w bitwie.

BLOKI TEMATYCZNE:
Wystawa, obejmująca hol i salę ekspozycyjną, została podzielona na 10 bloków
tematycznych oraz wstęp:

0.Wstęp – Oś czasu
1. Zakon, Polska i Litwa przed Wielką Wojną
2. Przyczyny bezpośrednie rozpoczęcia działań wojennych przeciwko Koronie w
pierwszej fazie wojny
3. Plany i problemy
4. Wyprawa wojenna i bitwa pod Grunwaldem
5. Bitwa pod Grunwaldem
6. Oblężenie Malborka
7. Ekspozycja chorągwi rycerskich
8. Zabytki archeologiczne
9. Kaplica
10. Tradycja grunwaldzka

Więcej o projekcie:

Jest nam niezmiernie miło poinformować… – Group AV Sp z oo | Facebook

Podpisanie umowy na wykonanie wystawy stałej w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – YouTube

 

Więcej o muzeum:

http://muzeumgrunwald.fbrothers.com/

źródło wizualizacji: http://grunwald.muzeum.bip.ornak.pl