Podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu DIGITAL SIGNAGE w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

UTH_plansza_aktualności_16x9_FHD_last

Podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu DIGITAL SIGNAGE w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Z końcem września podpisaliśmy umowę z Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej na zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informowania Studentów (ZSIS) – kompletnego systemu typu Digital Signage wraz z dostawą, montażem i konfiguracją niezbędnego do działania systemu sprzętu.

System ZSIS służył będzie do przekazywania komunikatów i innych treści informacyjnych, poprzez wyświetlanie ich na pojedynczych monitorach, grupie monitorów oraz w razie potrzeby na wszystkich dostępnych monitorach.

W zakresie umowy m.in.:

– wdrożenie systemu Digital Signage w dwóch lokalizacjach w Warszawie (instalacja i uruchomienie systemu – interfejsu umożliwiającego prezentację danych pochodzących z systemu Zamawiającego i innych wskazanych przez Zamawiającego źródeł danych);

– dostawa i montaż ponad 50 sztuk tablic elektronicznych do obsługi systemu Digital Signage;

– dostawa i montaż wielkoformatowej ściany wizyjnej  (Videowall);

– dostawa i montaż monitorów wielkoformatowych;

– dostawa i montaż odtwarzaczy Digital Signage;

– dostawa i montaż urządzeń sieci strukturalnej

 

Projekt zostanie zakończony w listopadzie 2020r.

 o uczelni:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej jest niepubliczną placówką szkolnictwa wyższego. Realizując misję upowszechniania wiedzy określoną w Deklaracji Bolońskiej, zachowuje wysokie standardy procesu dydaktycznego obowiązujące w Unii Europejskiej i współtworzy europejską przestrzeń szkolnictwa wyższego.

Działalność dydaktyczną i naukową prowadzi wysoko kwalifikowana kadra, dla której UTH jest podstawowym miejscem pracy.

Uczelnia rozwija ofertę dydaktyczną na kierunkach technicznych i społecznych. Realizuje ją na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim.

Urzeczywistniając zasadę równego dostępu do edukacji oraz kariery bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasowe, wyznanie, światopogląd, wiek oraz stan zdrowia, Uczelnia Techniczno-Handlowa wspiera rozwój naukowy pracowników dydaktycznych oraz indywidualne dążenia studentów związane z rozwojem osobistym i zawodowym.

Uczelnia rozwija współpracę z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą, z zachowaniem najwyższych wymogów jakości. Wymiana doświadczeń i współpraca z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami życia gospodarczego przyczynia się do rozwoju Uczelni Techniczno-Handlowej, jako instytucji nowoczesnej, uwzględniającej w swojej ofercie zarówno potrzeby rynku, jak i zainteresowania studentów.

Źródło: https://www.uth.edu.pl/

 

Więcej o uczelni:

https://www.uth.edu.pl/o-uczelni/uczelnia