Otwarcie nowej wystawy stałej pn. „PODRÓŻE NA WSCHÓD” w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku Group AV 15_FHD

W dniu 23 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie wystawy stałej pn. „PODRÓŻE NA WSCHÓD” w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie w którym przez kilka miesięcy realizowaliśmy powierzone nam zadania. W otwarciu uczestniczył m.in. Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, którego oprowadzała po nowej wystawie dr Joanna Wasilewska, dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku.

Do grona wyposażonych przez nas muzeów w Polsce dołączyła  istna perła!

W zakresie Group AV m.in.:

  • prace projektowe,
  • prace budowlane wykończeniowe oraz prace w zakresie budowy wystawy ,
  • dostawa i montaż elementów scenograficznych,
  • produkcja, dostawa i montaż gablot ekspozycyjnych wraz z oświetleniem,
  • produkcja, dostawa i montaż galanterii muzealnej (m.in. podesty, uchwyty, półki, manekiny, relingi, podstawy pod podpisy, etc.),
  • dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego,
  • dostawa i montaż systemów multimedialnych,
  • produkcja i wdrożenie treści multimedialnych,
  • Koordynacja dostaw i montażu,
  • Wsparcie serwisowe

 

o wydarzeniu w mediach:

Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza na fascynującą podróż na wschód – Telewizja Polska SA (tvp.pl)

https://www.rp.pl/kultura/art36573071-muzeum-azji-i-pacyfiku-dzwieki-i-kolory-wschodu

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28614559,uzbecki-bazar-w-centrum-warszawy-to-jedna-z-nowych-atrakcji.html?disableRedirects=true

https://muzeon.pl/podroze-na-wschod-w-muzeum-azji-i-pacyfiku/

 

W skrócie o muzeum:

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie gromadzi, chroni, bada i prezentuje zabytki kultur Azji i Oceanii. Jego kolekcje to przede wszystkim świadectwa kultur tradycyjnych, należących do historii, zanikających, lub zmieniających się szybko w zetknięciu z globalną cywilizacją. Poprzez nie Muzeum chce przybliżać widzowi polskiemu i europejskiemu dziedzictwo odmienne niż jego własne, jako wspólną własność całej ludzkości.

Muzeum pragnie skłaniać do refleksji nad różnorodnością i podobieństwami kultur, nad relacjami pomiędzy tradycjami lokalnymi i współczesnym światem globalnym, a także nad wpływem naszych fascynacji lub uprzedzeń na sposób postrzegania innej, nieznanej rzeczywistości. Stąd też istotnym nurtem działalności Muzeum jest konfrontowanie rzeczywistości Azji ze spojrzeniem poznających ją Europejczyków, w tym – poprzez prace artystów polskich.

Misję swoją Muzeum Azji i Pacyfiku realizuje poprzez powiększanie kolekcji, prace naukowe, wystawiennictwo, publikacje, działania edukacyjne i wszelkiego rodzaju wydarzenia muzealne, kierowane zarówno do specjalistów (z dziedziny etnologii, antropologii kulturowej, orientalistyki, historii sztuki i innych nauk społecznych i humanistycznych), jak też do szerokiej publiczności warszawskiej, polskiej i międzynarodowej.

Więcej o muzeum:

https://www.muzeumazji.pl

 

W skrócie o wystawie:

Wystawa „Podróże na wschód” to 500 m² profesjonalnie zaprojektowanej powierzchni, na której Odwiedzający po raz pierwszy będą mieli okazję obejrzeć kolekcję prawie 900 unikalnych w skali polskiej obiektów. Do tej pory tylko niektóre z nich prezentowane były na wystawach czasowych. Ekspozycja ma za zadanie przedstawić polskiej publiczności bogactwo i różnorodność kultur Azji.

W Polsce to jedyne takie muzeum. Na wystawie znajdują się wyjątkowe obiekty z krajów arabskich, przykłady strojów i malarstwa z epoki Kadżarów z Iranu, bogata kolekcja ubiorów, biżuterii i rękodzieła z Azji Centralnej, artefakty związane z życiem i wyznaniami koczowniczych ludów Mongolii oraz najliczniejsza kolekcja z ponad 18.000 indonezyjskich wysp, w skład której wchodzą między innymi maski, tradycyjna broń biała i modele statków z goździków. Każdy region charakteryzuje nieprzypadkowy dominujący w aranżacji kolor przewodni. Azję Południowo-Zachodnia – zieleń, Azję Centralną – piaskowy, Mongolię – czerwień, Indonezja – błękit.

Spacerujemy więc arkadami i uliczkami bazaru, charakterystycznymi dla Azji Centralnej, a przy okazji oglądamy wspaniałą biżuterię, kolorowe stroje, bogate hafty, piękną ceramikę.

W części poświęconej Mongolii możemy zajrzeć do autentycznej jurty mongolskich pasterzy, żyjących w ciągłej wędrówce. Zebrane tu eksponaty pokazują dawne i współczesnego życie Mongołów,

A przenosząc się do Indonezji, znajdziemy się przed pawilonem pendopo – charakterystyczną budowlą dla Jawy, służącą za scenę dla koncertów klasycznej indonezyjskiej orkiestry gamelanowej i przedstawień teatru cieni.

Autorzy koncepcji plastycznej: Kłaput Project

Źródło:  https://www.muzeumazji.pl

 

Autor zdjęć: Sławomir Skowroński , Group AV