Gala Perły Polskiej Gospodarki 2018 na Zamku Królewskim w Warszawie

IMG_20181211_183524289_HDR_cr

Firma Group AV uczestniczyła ponownie jako partner technologiczny w tegorocznej edycji Gali Pereł Polskiej Gospodarki, która odbyła się 11 grudnia 2018r w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Do obsługi tego wyjątkowego wydarzenia nasza firma zapewniła profesjonalny zestaw nagłośnieniowy wraz z obsługą techniczną, czuwającą nad poprawnością działania systemu.

To już szesnasta edycja tego wyjątkowego wydarzenia organizowanego przez wydawcę anglojęzycznego miesięcznika Polish Market. Podczas Gali zostały wręczone Perły Honorowe. Jest to szczególny laur przyznawany wybitnym osobom, instytucjom, których dorobek zawodowy, doświadczenie, prestiż, etyka i walory osobiste oraz nieposzlakowana opinia dają rękojmię uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości. Wyróżnienie to jest wręczane w kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, krzewienie polskich tradycji i dziedzictwa narodowego oraz krzewienie wartości społecznych. Pierwsze wydanie „Polish Market”, ukazało się już ponad 20 lat temu. Misją tego anglojęzycznego magazynu ekonomicznego jest promocja polskiej gospodarki, regionów, nauki i kultury w Polsce i za granicą. Odbiorcami miesięcznika jest kadra zarządzająca – prezesi, członkowie zarządu firm reprezentujących wszystkie gałęzie i sektory gospodarki. „Polish Market” otrzymują także agendy rządowe zajmujące się promocją Polski na arenie międzynarodowej.