Rozwiązania dla medycyny

  • systemy audiowizualne (multimedialne)
  • Systemy audio i videokonferencyjne  (teletransmisje z operacji)
  • Systemy do rejestracji
  • Systemy cyfrowej informacji publicznej (Digital Signage)
  • Systemy centralnego sterowania i automatyki
  • systemy IT i bezpieczeństwa