Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie wystawy stałej w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.
Ekspozycja przedstawia wydarzenia jakie miały miejsce przed, w trakcie i po bitwie pod Grunwaldem. Wprowadza użytkownika w zagadnienia polityczne, gospodarcze i wojskowe. Zwiedzający zapoznaje się ze stronami konfliktu, które brały udział w bitwie.

Nowy budynek Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oddany został do użytku 21 września 2022 r. Dysponuje on około 1300 m2 powierzchni wystawienniczej. Zwiedzający mogą zapoznać się z wystawą stałą pt. „Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 – 1411”. Wystawa ta jest połączeniem nowoczesnych multimedialnych technologii z tradycyjnie wyeksponowanymi muzealiami. Podzielona jest na kilka paneli tematycznych, które zakresem chronologicznym obejmują czasy od rozbicia dzielnicowego po współczesność. Zwiedzający zapoznaje się z problematyką stosunków międzynarodowych, które doprowadziły do wybuchu wojny, następnie uzyskuje informacje o przebiegu konfliktu i bitwy pod Grunwaldem i poznaje historię badań archeologicznych pola bitewnego. Trasa zwiedzania kończy się w holu ekspozycyjnym, który prezentuje wystawę poświęconą tradycji grunwaldzkiej na przestrzeni dziejów. Całość prezentowana jest poprzez filmy, aplikacje i interaktywne mapy, a także eksponaty, którymi są średniowieczne artefakty pozyskane w trakcie wykopalisk oraz współcześnie wykonane kopie strojów, uzbrojenia i wyposażenia średniowiecznego rycerstwa.

W zakresie Group AV m.in.:

  • Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowej wystawy.
  • Opracowanie szczegółowych projektów aplikacji i treści multimedialnych.
  • Wdrożenie zaprojektowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów i rozwiązań.
  • Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód, decyzji i pozwoleń i innych rozstrzygnięć organów administracji publicznej, niezbędnych do zrealizowania i oddania do użytku przedmiotu zamówienia.
  • Wykonanie wystawy stałej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, scenografii, wykonaniem kontentów i grafik, instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych i oświetlenia.
  • Prowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obsługi systemów  i aplikacji.
  • Zapewnienie asysty wdrożeniowej w dniu oficjalnego otwarcia wystawy.
  • Zapewnienie obsługi serwisowej wystawy stałej w okresie obowiązywania gwarancji.

Więcej o muzeum:

https://muzeum-grunwald.pl/