Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

kompleksowa realizacja wystawy dla berlińskiego oddziału Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

ZAKRES: realizacja, serwis

  • ekspozycja łącząca tradycyjne formy wystawy, oryginalne eksponaty oraz nowoczesne formy prezentacji multimedialnych